Recent Changes

Sunday, December 20

 1. page home edited ... 3.1.1 Marxa 3.1.2 Carrera 3.1.3 Quadrupèdia (AMPLIAR) 3.1.4 3.1.4 Reptacions (AMPLI…
  ...
  3.1.1 Marxa
  3.1.2 Carrera
  3.1.3 Quadrupèdia (AMPLIAR)
  3.1.4

  3.1.4
  Reptacions (AMPLIAR)
  3.2 Desplaçament passiu
  3.2.1 Trepes (AMPLIAR)
  3.2.2 Propulsions
  3.2.3 Lliscaments (AMPLIAR)
  3.2.4 Transport
  ...
  de l’infant (AMPLIAR)
  · De 0 a 8 mesos
  · De 8 a 12 mesos
  ...
  · De 3 a 6 anys
  1. Habilitat vs Capacitat
  ...
  de procediments.
  Una

  Una
  capacitat és
  ...
  Enciclopèdia Catalana)
  Per

  Per
  tant, si
  ...
  és nata.
  Direm

  Direm
  que la
  ...
  prèvia preparació.
  2. Definició Habilitats motrius bàsiques
  ...
  un objectiu htmldiff1
  htmldiff2
  htmldiff3
  htmldiff4
  htmldiff5
  htmldiff6
  htmldiff7
  concret. Així podrem concretar que les HMB són: les desplaçaments, els salts, els girs, els llançaments, les recepcions i els equilibris.
  Pedagògicament aquestes diferents famílies de moviments han de ser treballats per tal de millorar l’execució dels moviments i per tal d’aconseguir una millor i més àmplia base motriu que permetrà als alumnes donar respostes més eficaces a diferents situacions especifiques que se’ls puguin presentar.
  Cal, però, acceptar el terme de transferència que és aquella influència que una adquisició inicial té en l’execució o aprenentatge d’una segona adquisició. En el nostre cas estem parlant d’un gest determinat.
  És important tenir en compte que totes aquestes habilitats estan presents en gairebé totes les etapes de l’educació física escolar, però cada una té un moment òptim de desenvolupament, els podrem agrupar:
  Dels quatre als sis anys: qualitats perceptives i tasques motrius habituals.
  Dels set als nou anys: habilitats i destreses bàsiques.
  Dels deu als tretze anys: iniciació a les tasques motrius específiques.

  2.1 Tipus habilitats motrius bàsiques
  Desplaçaments
  (view changes)
  4:24 pm

Thursday, November 26

 1. msg Amplciacion trabajo message posted Amplciacion trabajo Al final quedamos hoy a las 3'30?
  Amplciacion trabajo
  Al final quedamos hoy a las 3'30?
  2:33 am

Wednesday, November 25

 1. page home edited ... · De 1 a 2 anys · De 3 a 6 anys 1. Habilitat vs Capacitat La persona hàbil és la que té c…
  ...
  · De 1 a 2 anys
  · De 3 a 6 anys
  1. Habilitat vs Capacitat
  La persona hàbil és la que té capacitat per a complir un acte de procediments.
  Una capacitat és la plena potencialitat d'un individu per a l'execució d'una tasca física o intel·lectual.(Gran Enciclopèdia Catalana)
  Per tant, si una capacitat és la plena potencialitat... podem extreure una gran diferència entre capacitat i habilitat: Una habilitat s’adquireix al llarg del temps amb esforç, i una capacitat no i per tant és nata.
  Direm que la capacitat és el límit que te una persona a l’hora de fer un esforç, i la habilitat és la manera de fer aquest esforç sense problemes, fruit d’una prèvia preparació.

  2. Definició Habilitats motrius bàsiques
  Les Habilitats Motrius Bàsiques són la capacitat d'executar un acte motor que es caracteritza per voler aconseguir un objectiu htmldiff1
  ...
  És un desplaçament no produit directament pel subjecte. Si el contacte amb l'agent que desplaça es fa per sobre del centre de gravetat de l'individu arrossegat es diu que parlem d'una suspensió, si és per sota, és diu que és un suport.
  El treball muscular que normalment es dóna és isomètric, això ajudarà a millorar l'actitud. També es treballa l'esquema corporal (pes corporal, línia i centre de gravetat,...). La necessitat d'adaptar-se al moviment produit per un agent extern farà que s'enriqueixi la percepció espai-temporal.
  ...
  de l’infant
  De 0 a 8 mesos.
  Es caracteritza pels reflexos, estant relacionats amb els desplaçaments els següents reflexos: del pas, de la marxa, i de *enderezamiento .(no se como es en catalán)
  (view changes)
  10:37 am
 2. msg Amplciacion trabajo message posted Amplciacion trabajo Yo he ampliado cosas pero las tengo en el trabajo grabado en el PEN, asi cuando kdemes lo tenga ya …
  Amplciacion trabajo
  Yo he ampliado cosas pero las tengo en el trabajo grabado en el PEN, asi cuando kdemes lo tenga ya en el pen i podramos trabajar directamente

  Espero respuestas
  5:11 am

Sunday, November 1

 1. page home edited ... 3.1.1 Marxa 3.1.2 Carrera 3.1.3 Quadrupèdia 3.1.4 (AMPLIAR) 3.1.4 Reptacions (AMP…
  ...
  3.1.1 Marxa
  3.1.2 Carrera
  3.1.3 Quadrupèdia
  3.1.4
  (AMPLIAR)
  3.1.4
  Reptacions (AMPLIAR)
  3.2 Desplaçament passiu
  3.2.1 Trepes (AMPLIAR)
  3.2.2 Propulsions
  3.2.3 Lliscaments (AMPLIAR)
  3.2.4 Transport
  ...
  de l’infant (AMPLIAR)
  · De 0 a 8 mesos
  · De 8 a 12 mesos
  ...
  És un desplaçament no produit directament pel subjecte. Si el contacte amb l'agent que desplaça es fa per sobre del centre de gravetat de l'individu arrossegat es diu que parlem d'una suspensió, si és per sota, és diu que és un suport.
  El treball muscular que normalment es dóna és isomètric, això ajudarà a millorar l'actitud. També es treballa l'esquema corporal (pes corporal, línia i centre de gravetat,...). La necessitat d'adaptar-se al moviment produit per un agent extern farà que s'enriqueixi la percepció espai-temporal.
  4. Desenvolupament i evolució del desplaçament en les diferents etapes evolutives de l’infant
  De 0 a 8 mesos.
  Es caracteritza pels reflexos, estant relacionats amb els desplaçaments els següents reflexos: del pas, de la marxa, i de *enderezamiento .(no se como es en catalán)
  De 8 a 12 mesos.
  Comença una evolució cap a la marxa, passant d'una posició flexionada a una estesa.
  El nen gateja i comença a posar-se dempeus sense ajuda, donant els seus primers passos agarrant-se a les coses.
  Al voltant dels dotze mesos comença a caminar amb moviments molt globals.
  De 1 a 2 anys.
  La marxa millora, arribant-se a dominar als dos anys. La carrera es realitza amb coordinacions molt globals. No separa moviments de braços i cames.
  Comença a explorar l'espai mes detingudament pujant-se als objectes que hi ha al seu al voltant.
  De 3 a 6 anys.
  Es perfeccionen les conductes del període anterior i desapareixen els reflexos. La carrera dominada totalment amb girs, parada, etc., sent la coordinació analítica, sent també independent el moviment de braços i cames.
  Als quatre anys comença a ajustar la carrera a un mòbil controlant la parada. És capaç de franquejar obstacles.

  (view changes)
  10:56 am

Friday, October 30

 1. msg pork?? message posted pork?? Pues que me envie lo tenga hecho por correo en word pero no me ha contestado ni me a mandado nada.Y…
  pork??
  Pues que me envie lo tenga hecho por correo en word pero no me ha contestado ni me a mandado nada.Yo tampoco lo entiendo.
  4:14 am
 2. msg pork?? message posted pork?? bueno chica me voy a currar!!! Nos vemos luegooooo
  pork??
  bueno chica me voy a currar!!!

  Nos vemos luegooooo
  4:14 am
 3. msg pork?? message posted pork?? si tia... no entiendo como no lo sabe hacer...tu k le as dixo????
  pork??
  si tia... no entiendo como no lo sabe hacer...tu k le as dixo????
  4:10 am
 4. msg pork?? message posted pork?? Ok! Yo lo imprimo, as leido el mail de la laura?(correo blanquerna)
  pork??
  Ok! Yo lo imprimo, as leido el mail de la laura?(correo blanquerna)
  4:08 am

More